O nas

ŠD Stavča vas je društvo, ki je poimenovano po vasici v občini Žužemberk. Prvi začetki društva segajo v leto 1998, ko je društvo zastopal Alojz Kuhelj. Društvo je aktivno delovalo nekaj let, nato pa je bilo poslovanje po sklepu članov prekinjno. Z nadaljnim delom smo pričeli leta 2007 s ponovno aktivacijo društva in novimi člani. Od tedaj naprej društvo aktivno in uspešno posluje ter si lasti rekreacijske površine ob reki Krki v Stavči vasi.

Naša glavna dejavnost sta odbojka na mivki in nogomet. Obe igrišči smo zgradili oz. gradimo v zadnjem obdobju poslovanj društva. Vsako leto prirejamo manjši turnir Bič’k volley, sami pa se udeležujemo tudi drugi športnih prireditev v nogometu in odbojki na mivki. Z našim delom smo si priborili kar nekaj odličnih uvrstitev na področju odbojke in nogometa, ter tudi častno priznanje občine Žužemberk za prizadevno delo članov pri urejanju kopališča v Stavči vasi.

Poleg športno-rekreativnih dejavnosti smo tudi naravovarstveno usmerjeni. Omenili bi vsakoletno čiščenje dolenjske lepotice reke Krke na relaciji Žužemberk-Dvor. Ponosni smo, da smo ravno mi tisti, ki skrbimo za nemoteno življenje največje kolonije evropskega bobra na reki Krki, kateri gostuje pri nas od leta 2003.

Predsednik: Gregor Pečjak
Tajnik: Rok Zupančič
Blagajnik: Uroš Škufca
Upravni odbor: …
Nadzorni odbor: …
Disciplinska komisija: …